Theo một nghiên cứu mới ở Thụy Điển, những trẻ bị viêm đường ruột có nguy cơ ung thư cao hơn, đặc biệt là ung thư dạ dày, có thể xảy ra khi còn nhỏ hoặc khi lớn lên. Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế, bao gồm các thành viên của Học viện Karolinska