Tự kỷ là một khuyết tật ở trẻ phát triển khá phức tạp. Nhưng theo các chuyên gia, tự kỷ phát triển ở ba năm đầu đời. Và đây là kết quả của một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến chức năng của não, ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của một người