Tiêu chảy là một tình trạng khá phổ biến có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Hầu hết, mọi người đều bị tiêu chảy ít nhất một hoặc hai lần trong đời. Ngoài việc sử dụng thuốc, có rất nhiều thực phẩm có thể giúp làm giảm các triệu chứng tiêu chảy và làm