Cách tiết kiệm tiền khi có con nhỏ quả là không dễ dàng gì. Có ai đó từng có câu chuyện như thế này không? Thời còn son rỗi, lương bổng của tôi dù không cao lắm nhưng cũng đủ chi tiêu cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, dù hai vợ chồng