Trên thị trường có thuốc trị ngủ ngáy như thuốc xịt hoặc thuốc kê toa, tuy nhiên, hãy thận trọng khi dùng thuốc vì nhiều công cụ hỗ trợ ngủ ngáy được bán trên thị trường mà không có nghiên cứu khoa học hoặc hỗ trợ của chuyên da. Thay vào đó, hãy thử những