Câu chuyện ăn uống và sức khỏe luôn là một đề tài cho chúng ta thảo luận. Làm thế nào để có một sức khỏe dồi dào mà không cần thuốc hỗ trợ. Theo một nghiên cứu mới, không chỉ vấn đề thực phẩm mà việc ăn như thế nào cũng ảnh hưởng đến sức