Làm việc ca đêm liên quan đến sức khỏe kém. Một nghiên cứu gần đây cho biết làm việc ban đêm có thể tăng nguy cơ ung thư ở phụ nữ. Các nhà khoa học đã tìm ra rằng phụ nữ làm việc đêm thường xuyên hầu như có nguy cơ ung thư nhiều hơn