Sỏi túi mật là một trong những vấn đề sức khỏe khá phổ biến và thường gây ra những triệu chứng khó chịu cho người bệnh. Bên cạnh đó, khi túi mật không được khỏe mạnh, cũng giống như các cơ quan khác, bạn sẽ gặp một số vấn đề biến chứng nếu không được