Giảm cân là một quá trình tương đối khó khăn đối với một số người. Bởi vì tâm lý nôn nóng muốn giảm cân nhanh. Hiện tại có nhiều loại thuốc giảm cân trên thị trường. Tuy nhiên, không phải loại thuốc nào cũng an toàn và có thể giúp bạn vừa giảm cân, vừa