Lupus ban đỏ là căn bệnh có ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể, thường làm cho bạn hay cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng. Đây là căn bệnh mãn tính và theo báo cáo của Mỹ, có kohangr 1.5 triệu người ở Hoa Kỳ có lupus ban đỏ với 16.000 trường hợp