Trên đời này có lẽ việc khó nhất là việc làm cha, làm mẹ tốt. Nuôi dạy con cái sao cho hiếu thảo, thông minh, nhanh nhẹn,khỏe mạnh, thành tài…là cả một quá trình không hề đơn giản. Làm mẹ đã khó, làm cha có khó không? Chắc hẳn rồi, làm cha cũng đâu có