Một cơn đột quỵ xảy ra khi máu cháy vào não bị cắt. Khi đó, não mất oxy và bắt đầu không có sự sống. Một cơn đột quỵ do xuất huyết là khi máu từ động mạch bắt đầu chảy vào não và khi một mạch máu suy yếu bùng phát và chảy vào