Đã qua rồi cái thuở cắp sách tới trường, tung tăng tung tẩy, ngây thơ và hồn nhiên không suy nghĩ. Cũng đã hơn 15 năm trôi qua, dù đã có gia đình đuề huề cả rồi thế nhưng nỗi nhớ về một thời khờ dại chẳng thể nào nguôi được. Có chăng, hãy để