Bệnh trĩ là một tình trạng phổ biến ở người lớn mà có thể gây ra rất nhiều đau đớn và khó chịu nếu không được điều trị. Tuy nhiên ở một vài trường hợp, bệnh trĩ có thể không cần điều trị. Vậy để giúp giảm bệnh trĩ cũng như chữa bệnh trĩ, chúng