Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, vì lựu có nhiều chất chống oxy hoá, chúng có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol LDL, còn được gọi là cholesterol xấu. Lựu có thể được tiêu thụ bằng nhiều cách, ép, ăn cả hạt hoặc  làm si