Bệnh Alzheimer’s hiện đang xếp thứ sáu các bệnh có tỷ lệ tử vong ở Mỹ, cứ 3 người thì có 1 người tử vong vì bệnh này. Ước tính có khoảng 5 triệu người trưởng thành mắc bệnh Alzheimer’s và những người Mỹ gốc Phi có khả năng mắc  bệnh cao hơn những người