lợi ích của việc uống nước nóng

lợi ích của việc uống nước nóng là gì