Người cha và các cậu con trai – câu chuyện cảm động về tính đoàn kết

Mời các bạn đón đọc câu chuyện “Người cha và các cậu con trai”.
Có một người cha có mấy đứa con trai luôn cãi lộn nhau. Anh ta thật sự thất bại trong việc hàn gắn việc cãi nhau của những đứa con. Hô hào không được, dùng lời lẽ không xong.Anh ta quyết định sẽ cho mấy đứa con một minh họa thực tế về bạo lực.
Một hôm, ông nói với các con trai của mình là hãy mang cho ông một bó củi. Và rồi anh ta đặt bó củi vào tay của mỗi cậu con trai theo thứ tự, và ra lệnh cho họ bẻ gãy bó củi đó ra từng mảnh nhỏ. Với tất cả sức mạnh của mình, họ đã rất cố gắng nhưng không thể làm được.
Sau đó, ông mở bó củi ra và lấy từng que củi riêng, và đặt vào tay của các cậu con trai và họ đã bẻ gãy que củi một cách dễ dàng. Và anh ta đã nói với các cậu con trai rằng :
–     Các con trai yêu quý của cha, nếu các con là một, là một khối đoàn kết để tương trợ lãn nhau, các con sẽ rất mạnh như bó củi và sẽ không bị thương trước bất kì kẻ thù nào, nhưng nếu các con chia rẽ lẫn nhau, các con sẽ bị thương dễ dàng như từng que củi mà các con đã bẻ gãy.
Bài học:Người cha và các cậu con trai” đã cho chúng ta bài học rằng đoàn kết là sức mạnh, chỉ có đoàn kết mới giúp được chúng ta trải qua những khó khăn một cách dễ dàng. Đoàn kết không chỉ là ở toàn dân tộc,mà còn là đoàn kết trong gia đình, an hem, bạn bè. Mời các bạn đọc nhiều câu chuyện cuộc sống tại trang Chia sẻ nhé.