Truyện kể cho bé – Con kiến và chim bồ câu

Một ngày nắng nóng, một con Kiến đang tìm kiếm nước uống. Sau khi đi vòng quanh, Kiến thấy một dòng suối. Để đến được dòng suối, Kiến phải trèo lên lá cỏ. Khi trèo lên cao, cô đã trượt chân và ngã xuống nước.
Kiến có thể chết đuối nếu một con chim bồ câu gần cái cây không thấy nó. Thấy kiến đang gặp khó khăn, chim bồ câu nhanh chóng chộp lấy một chiếc lá và thả xuống nước gần Kiến đang gặp nạn. Kiến tiến thẳng tới chiếc lá và bò lên đó. Rất nhanh chóng nó đã mang Kiến đến vùng đất khô một cách an toàn. Chợt lúc đó, một thợ săn gần đó đang quẳng chiếc lưới đến chú chim bồ câu và hi vọng bắt được nó.
Đoán được ý định đó, Kiến đã nhanh trí cắn vào gót chân ông ta. Thấy đau nên người thợ săn thả chiếc lưới xuống. Chú Chim bồ câu đã nhanh chóng bay đi an toàn.
Các em thấy không, nếu giúp đỡ người khác và làm điều tốt thì mình sẽ nhận được điều may mắn và sự giúp đỡ lại từ họ đấy.